Plavecký bazén

UPOZORNĚNÍ:

Provoz koupaliště pro rok 2021 je ukončen, těšíme se na vás v červnu 2022!

Pravidla vstupu: Všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky:

– osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

– osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

– osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy, nebo

– osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: – od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

        – od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka

         – od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Na koupališti se používá ČIPOVÝ PLATEBNÍ SYSTÉM. Tento systém je založen na tom, že si za 100,- Kč pronajmete čipové „hodinky“ a na ně si nabijete libovolnou částku. Poté těmito hodinkami platíte v bufetu. Při nevyčerpání kreditu vám bude při odchodu zůstatek navrácen, stejně tak jako záloha 100,- za „hodinky

Aktuální teplota vody:

28.7 °C

Předpověď počasí:

BENÁTKY NAD JIZEROU

Další informace a dokumenty: