Příspěvková organizace „Správa sportovních zařízení města Benátek nad Jizerou“ byla zřízena dne 1.1.2010 rozhodnutím města Benátek n/J. Její náplní je správa a provoz sportovních zařízení v majetku města, které využívají jak sportovní kluby tak i široká veřejnost. Smyslem je poskytovat důstojné zázemí pro sportovní oddíly vychovávající mládež, podpora školních i předškolních zařízení a pomoc ve smysluplném využívání těchto sportovišť a v neposlední řadě rozvoj a přístupnost sportovišť pro volnočasové aktivity obyvatel Benátek i spádových oblastí.