Sportovní hala – ceník služeb

Všední den 1.100,- Kč/h

Víkendy a státní svátek 1.400,-  Kč/h

Gymnastický sál 500,- Kč/h